2A MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.  KVKK BİLGİ TALEP FORMU

  • Başvuruyu Yapan Kişinin İletişim Bilgileri

 

Ad :

 

Soyad :

 

Tc Kimlik Numarası :

 

Başvuru Sahibi(Müşteri/İş Ortağı/ Diğer :

 

Telefon Numarası :

 

 Adres :

 

E- Posta (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz):

 

 

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(E- Posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz)

(Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir)

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. 

 

Başvuru Sahibi ( Kişisel Veri Sahibi )

Adı Soyadı : 

Başvuru Tarihi : 

İmza :