MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – KONU: 

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI’ya satışını yaptığı,  aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik ve Türk Borçlar Kanunu’n ilgili hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

MADDE 2-Tanımlar

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

ALICI: Bir mal/ürün ve hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan kişileri belirtmektedir.

SATICI: 2A Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş.’dir.

ÜRÜN/ÜRÜNLER: İnternet Sitesinde Alıcıya satışı yapılan tüm mal ve hizmetleri kapsamaktadır.

İNTERNET SİTESİ: Satıcı’nın, Ürün ve hizmetlerini internet üzerinden ALICI’ye satışını gerçekleştirdiği mecra olup işbu sözleşmede https://shop.2a.com.tr/ olarak temsil edilmektedir.

YETKİLİ SERVİS İSTASYONU: Üretici veya ithalatçıların, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri,

SÖZLEŞME: İnternet sitesi üzerinden Satıcı’nın, ALICI’ya gerçekleştirmiş olduğu satış işleminin şart ve yükümlülüklerini içermektedir.

 

MADDE 3 – SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

Faks:

Email:

 

MADDE 4 – ALICI BİLGİLERİ:  

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

Faks:

Email:

 

 

MADDE 5 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (Kdv Dahil)

 

 

 

 

Kargo Ücreti

 

 

 

Ödeme Şekli ve Planı:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek kişi:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

Teslimat tarihi:

Teslim şekli:

 

MADDE 6 – ALICININ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR:

6.1- ALICI, madde 4 ‘te belirtilen sözleşme konusu ürünün, temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri internet sitesinden okuyup, incelediğini, bilgi sahibi olduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını Kabul eder. 

 

MADDE 7 - GENEL HÜKÜMLER:

7.1 - Sözleşme konusu ürün yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Ancak alıcıya önceden internet sitesinde ürün açıklaması kısmında belirtilmek koşuluyla bu süre en fazla 8 hafta uzatılabilecektir. 

7.2 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.

7.3 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

7.4 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bir nüshası https://shop.2a.com.tr/ internet sitesi tarafından kayıt altına alınmakta olup, ALICI dilediği zaman “Hesabım” sayfasından bu metinlere ulaşım sağlayabilecektir.

ALICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin SATICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.5-Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

7.6- SATICI mücbir sebepler veya  nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine ödenir.

7.7- Satıcı sözleşme konusu Ürünü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde ALICI’yi açık bir biçimde ve aynı araçlardan biri ile bilgilendirerek sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

7.8- Ürünün, 13.06.2014 yürürlük 29029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği gereğince kurulum yapılması gereken Lgp dönüşüm kitleri, Dispenser-Motor-Pompa-Kompressorvb. bir ürün olması durumunda kutuları ürün teslim edildikten sonra yalnızca yetkili servis çalışanları tarafından açılmalıdır. 

SATICI firma tarafından ilk kurulum ve montaj hizmeti verilen ürünlerde, yetkili servis tarafından kurulumu yapılmayan ürünler, yetkili ürün üzerinde yapılan değişiklikler, ürünün deforme olması ya da ürünün orijinal dizaynının bozulması durumunda ürün garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

Ürün yetkili servis çalışanları tarafından açıldıktan veya ürünün montajı yetkili servis tarafından yapıldıktan sonra üründe herhangi bir hasar, kusur veya ayıp tespit edilmesi durumunda, yetkili servis çalışanlarınca detaylı olarak sorunun not edildiği bir durum tespit tutanağı, servis formu veya servis raporu doldurulması gerekmektedir. 

Bu belgenin alınması ile ürünün iade edilmek istenmesi halinde ALICI tarafından https://shop.2a.com.tr/ üzerinden iade formu doldurulması gerekmektedir.

Ancak bu tür ürünü teslim alacak her kişide teslim aldığı anda ürünün ambalajını kontrol etmekle ve Ürünün ambalajında kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde Ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı herhangi bir mesuliyet kabul etmeyecektir.

7.9- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için 2A Mühendislik San ve Tic. A.Ş 'ye gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri 2A Mühendislik San. ve Tic A.Ş tarafından karşılanacaktır. 

 

8-CAYMA HAKKI

8.1 Tüketici mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14(On Dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek cayma hakkını kullanabilir.

8.2 Cayma hakkının kullanılması On Dört (14) günlük süreye tabi olup, Satıcı’ya yukarıda belirtilen iletişim adreslerine web talep formu, iadeli taahhütlü posta, elektronik posta veya faks ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

8.3 Tüketici, cayma hakkına ilişkin bildirimi Satıcı’ya yönelttiği andan itibaren, 10(on) gün içinde malı Satıcı’ya geri gönderir. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

8.4 İade işlemlerinin yapılabilmesi için Tüketicinin iade formunu eksiksiz olarak doldurularak iade paketine konulması ve https://shop.2a.com.tr/ üzerinden iade formunun doldurulması gerekmektedir.

8.5 Cayma hakkının kullanılması halinde, iade edilecek olan ürünlerin fatura aslı ile beraber kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

8.6 Ürünü teslim alacak her kişi, teslim aldığı anda ürün kontrol etmekle ve Üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde Ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı herhangi bir mesuliyet kabul etmeyecektir

8.7 Satıcı firma tarafından ilk kurulum ve montaj hizmeti verilen ürünlerde ( LPG dönüşüm kitleri, dispenser, motor, pompa, kompressor vb. gibi yetkili servis tarafından kurulumu yapılmayan ürünler, yetkili ürün üzerinde yapılan değişiklikler, ürünün deforme olması ya da ürünün orijinal dizaynının bozulması durumunda ürün garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

8.8 Ancak bu tür ürünü teslim alacak her kişide teslim aldığı anda ürünün ambalajını kontrol etmekle ve Ürünün ambalajında kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde Ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı herhangi bir mesuliyet kabul etmeyecektir.

 

8.9 Ürün yetkili servis çalışanları tarafından açıldıktan veya ürünün montajı yetkili servis tarafından yapıldıktan sonra üründe herhangi bir hasar, kusur veya ayıp tespit edilmesi durumunda, yetkili servis çalışanlarınca detaylı olarak sorunun not edildiği bir durum tespit tutanağı, servis formu veya servis raporu doldurulması gerekmektedir. 

8.10 Bu belgeyi aldıktan sonra ürünü iade etmek istemeniz halinde https://shop.2a.com.tr/ üzerinden iade formu doldurmanız gerekmektedir. 

 

MADDE 9 - YETKİLİ MAHKEME: 

 

ALICI, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal ve hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici sorunları hakem heyetine veya Tüketici mahkemesine yapabilir.

 

İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanması ile geçerlilik kazanır. 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

ÇEREZ (“COOKIE”) UYARISI

2A Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş. olarak internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitemizde yer alan Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.