ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

MADDE 1: Konu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun ("Form") konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin ("Ürünler") satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 5/1 a,d,g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön bilgilendirme Formunda yer almaktadır. Ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi https://shop.2a.com.tr/ internet sitesi tarafından kayıt altına alınmakta olup, Alıcı dilediği zaman “Hesabım” sayfasından metinlere ulaşım sağlayabilecektir.

MADDE 2: Tanımlar

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Alıcı: Bir mal/ürün ve hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan kişileri belirtmektedir.

Satıcı: 2A Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş.’dir.

Ürün/Ürünler: İnternet Sitesinde Alıcılara satışı yapılan tüm mal ve hizmetleri kapsamaktadır.

İnternet Sitesi: Satıcı’nın, Ürün ve hizmetlerini internet üzerinden Alıcı’ya satışını gerçekleştirdiği mecra olup işbu sözleşmede https://shop.2a.com.tr/ olarak temsil edilmektedir.

Sözleşme: İnternet sitesi üzerinden Satıcı’nın, Alıcı’ye gerçekleştirmiş olduğu satış işleminin şart ve yükümlülüklerini içermektedir.

 

MADDE 3: Satıcı Bilgileri

 

Ünvanı: 2A Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş.

Mersis Numarası:0001-0550-5970-0013

Adresi: Kağıthane Caddesi 2A İş Merkezi No:2 Kağıthane/İstanbul

Telefon:

Faks:

E-Posta:

Şikayet Hattı:

 

MADDE 4: Satışa Konu Malın Temel Özellikleri Ve Ödeme Bilgileri

4.1.Ürünler’in tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler Alıcı tarafından da onaylanmıştır.

 

MADDE 5: Ürün Bilgileri

5.1.Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Satıcı’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

 

5.2.Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

5.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

 

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (Kdv Dahil)

 

 

 

 

Kargo Ücreti

 

 

 

 

Ödeme Şekli ve Planı:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek kişi:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

Teslimat tarihi:

Teslim şekli:

 

5.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler Alıcı tarafından ödenecektir.

 

MADDE 6: Taahhütlerin Geçerlilik Süresi

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

MADDE 7: Ürünlerin Teslimatı

 

7.1. Sözleşme konusu ürün yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Ancak alıcıya önceden internet sitesinde ürün açıklaması kısmında belirtilmek koşuluyla bu süre en fazla 8 hafta uzatılabilecektir.

 

7.2. Ürünlerin teslimatı sırasında Alıcı’nın adresinde bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip ve temin etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır.

 

7.3.Ürünler, Alıcı’nın gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın, ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

 

7.4. Ürünü teslim alacak her kişi, teslim aldığı anda ürün kontrol etmekle ve Üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde Ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı herhangi bir mesuliyet kabul etmeyecektir.

 

7.5. Ürünün, 13.06.2014 yürürlük 29029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği gereğince kurulum yapılması gereken Lgp dönüşüm kitleri,Dispenser-Motor-Pompa-Kompressor vb. bir ürün olması durumunda kutuları ürün teslim edildikten sonra yalnızca yetkili servis çalışanları tarafından açılmalıdır. 

Satıcı firma tarafından ilk kurulum ve montaj hizmeti verilen ürünlerde, yetkili servis tarafından kurulumu yapılmayan ürünler, yetkili ürün üzerinde yapılan değişiklikler, ürünün deforme olması ya da ürünün orijinal dizaynının bozulması durumunda ürün garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

Ürün yetkili servis çalışanları tarafından açıldıktan veya ürünün montajı yetkili servis tarafından yapıldıktan sonra üründe herhangi bir hasar, kusur veya ayıp tespit edilmesi durumunda, yetkili servis çalışanlarınca detaylı olarak sorunun not edildiği bir durum tespit tutanağı, servis formu veya servis raporu doldurulması gerekmektedir. 

Bu belgenin alınması ile ürünün iade edilmek istenmesi halinde ALICI tarafından https://shop.2a.com.tr/ üzerinden iade formu doldurulması gerekmektedir.

Ancak bu tür ürünü teslim alacak her kişide teslim aldığı anda ürünün ambalajını kontrol etmekle ve Ürünün ambalajında kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde Ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı herhangi bir mesuliyet kabul etmeyecektir.

 

7.6. Satıcı mücbir sebepler veya  nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine ödenir.

 

7.7.Satıcı sözleşme konusu Ürünü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde Alıcı’ya açık bir biçimde ve aynı araçlardan biri ile bilgilendirerek sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

 

MADDE 8: CAYMA HAKKI

 

8.1. Alıcı mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14(on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek cayma hakkını kullanabilir.

 

8.2. Cayma hakkının kullanılması için 14(on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya, yukarıda belirtilen iletişim adreslerine web talep formu, iadeli taahhütlü posta, elektronik posta veya faks ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

 

8.3. İade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade formunun eksizsiz olarak doldurularak iade paketine konulması ve https://shop.2a.com.tr/ üzerinden iade formunun doldurulması gerekmektedir.

 

8.4. Cayma hakkının kullanılması halinde, İade edilecek Ürünler’in, fatura aslı ile birlikte kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile eksizsiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

8.5. Ürünün, kurulum yapılması gereken Lgp dönüşüm kitleri,Dispenser-Motor-Pompa-Kompressor vb. bir ürün olması durumunda kutuları ürün teslim edildikten sonra yalnızca yetkili servis çalışanları tarafından açılmalıdır. 

Satıcı firma tarafından ilk kurulum ve montaj hizmeti verilen ürünlerde, yetkili servis tarafından kurulumu yapılmayan ürünler, yetkili ürün üzerinde yapılan değişiklikler, ürünün deforme olması ya da ürünün orijinal dizaynının bozulması durumunda ürün garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

Ürün yetkili servis çalışanları tarafından açıldıktan veya ürünün montajı yetkili servis tarafından yapıldıktan sonra üründe herhangi bir hasar, kusur veya ayıp tespit edilmesi durumunda, yetkili servis çalışanlarınca detaylı olarak sorunun not edildiği bir durum tespit tutanağı, servis formu veya servis raporu doldurulması gerekmektedir. 

 

8.6.Kanunen cayma hakkı olan durumlarda, cayma süresi içinde malın özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen deforme ve bozulmalardan kanun gereği Alıcı sorumlu olup bu sebeple Ürüne ilişkin cayma hakkını kaybedebilir.

 

8.7. Alıcı, cayma hakkına ilişkin bildirimi Satıcı’ya yönelttiği andan itibaren, 10(on) gün içinde malı Satıcı’ya geri gönderir. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükü alıcıya aittir.

 

8.8.Alıcı iade edeceği ürün/hizmeti internet sitesinde belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. İade için Alıcı’nin bulunduğu yerde Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde Alıcı herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nin iade edeceği malı internet sitesinde belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

 

8.9. Satıcı, cayma bildirimin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14(on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

 

Satıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, Alıcının satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcıya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar.

(Alıcının satın alma esnasında kredi kartı taksit seçeneğini kullanması halinde iade işlemi yine bankaya tek seferde yapılacak olup Bankanın ilgili tutarı Alıcıya taksitler halinde ödemesi bu maddenin ihlali mahiyetinde değildir.)

 

 

MADDE 9: Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

 

Kullanılmamış olsa dahi, bazı Ürünlere ilişkin sözleşmelerde kanunen cayma hakkı yoktur;

  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
  • Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların satışına ilişkin sözleşmeler,
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant ,mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
  • Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcıya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcının onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
  • Alıcı’nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı hallerde cayma hakkı kullanılamaz.

 

MADDE 10: Genel Hükümler

 

10.1.Alıcı; işbu formu onaylamakla, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından bilgilendirildiğini ve Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksizsiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

10.2.Kargo firmasının, ürünleri Alıcıya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcıya teslim edilememesinden dolayı satıcı sorumlu tutulamaz.

 

10.3.Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 11: Kişisel Verilerin Korunması, Ticari Elektronik İleti Ve Fikri-Sınai Haklar İle İlgili Kurallar Şartlar

 

11.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

 

 Sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Alıcı’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile Satıcı arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3.Kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Satıcı tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri, satıcı ve/veya üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

 

11.2.Alıcılara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem uygulamaları için satıcı 2A Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomotik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, fask, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, Alıcı kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

 

11.3.Alıcı tarafından internet sitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemeler, Satıcı 2A Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş tarafından kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcıya ait cihazlardan girildiğinden Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.

 

11.4.Alıcı, Satıcı’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. Alıcı’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içerisinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazı gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricinde bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konulara Satıcı’ya her zaman başvurulabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde Alıcı’ya dönüş yapılacaktır.

 

MADDE 12: Yetkili Mahkeme

 

Alıcı, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal ve hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Alıcı sorunları hakem heyetine veya Alıcı mahkemesine yapabilir.

 

MADDE 13: Diğer Hükümler

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim. 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

ÇEREZ (“COOKIE”) UYARISI

2A Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş. olarak internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitemizde yer alan Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.